Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Korg
Model:
SDD-3000 Digital Delay
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
900PS Preset Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
Mini Korg-700 Electronic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
MS-10 Analog Monophonic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
SB-100 Synthe-Bass Monophonic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
770 Monophonic Analog Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
PE-1000 Polyphonic Ensemble Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
MS-50 Modular Expander Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
SQ-10 Analog Sequencer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
Poly-800 II Polyphonic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
KR-55 Rhythm 55 Drum Machine
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
Mono/Poly MP-4 Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Korg
Model:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Powertran
Model:
1024 Composer CV / Gate Sequencer
Year:
smem
Brand:
Powertran
Model:
Transcendent 2000 Synthesizer
Year:
smem