Roland Juno-6 Polyphonic Analog Synthesizer
Moog Model 345B Memorymoog Synthesizer
Brand
Model
Year
Brand:
Siel
Model:
Keytek CTS 2000 Analog / Digital Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Kawai
Model:
K5000R Advanced Additive Synthesizer Module
Year:
smem
Brand:
Kawai
Model:
K3 Digital-Analog Synthesizer Keyboard
Year:
smem
Brand:
Kawai
Model:
K4 16-Bit Digital Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Kawai
Model:
KC10 Spectra 16-Bit Digital Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Pulser
Model:
M-75 Dual Voice Synthesizer
Year:
smem
Brand:
Ensoniq
Model:
DSK-8 Mirage Digital Sampling Keyboard
Year:
smem
Brand:
Ensoniq
Model:
DMS-8 Mirage Digital Multi Sampler
Year:
smem
Brand:
Powertran
Model:
1024 Composer CV / Gate Sequencer
Year:
smem
Brand:
Powertran
Model:
Transcendent 2000 Synthesizer
Year:
smem